Skip to content

Criteris d’accés i de priorització

Les activitats organitzades en el marc del projecte “Entretemps” són obertes a tots els infants empadronats a la comarca del Solsonès.

Cada activitat s’adreça a infants d’unes edats concretes.

Les places són limitades i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles s’aplicaran els següents criteris de priorització segons la resolució IFE/3877/2021:

Famílies monoparentals

Famílies amb altres càrregues de cura

  • Famílies nombroses
  • Famílies amb algun dels membres convivents de la unitat familiar en situació de dependència
  • Famílies amb algun infant amb certificat de discapacitat

Dones en situació de vulnerabilitat

  • Dones en situació de violències masclistes
  • Dones aturades de llarga durada
  • Dones majors de 52 anys
  • Dones sense autorització de residència

IMPORTANT: Caldrà acreditar cadascuna d’aquestes situacions.

Un cop aplicats aquests criteris de priorització, en el cas d’activitats que tinguin una doble modalitat: fixa o esporàdica, tindran preferència aquelles famílies que necessitin fer ús del servei de manera fixa.

Finalment, en cas que encara quedin places disponibles, la resta s’adjudicaran per ordre d’inscripció.