Skip to content

Programa EntreTemps

    El programa EntreTemps organitzat per l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal, a través dels Serveis Socials, pretén reforçar els serveis de cura fora de l’horari escolar per facilitar la conciliació.

    Amb aquestes activitats s’intenta alliberar temps per a les famílies, ja sigui per destinar-lo a activitat laboral, vida social i política o temps de lleure, d’aprenentatge personal o d’autocura.

    A través de la intranet d’aquesta mateixa web, les famílies podreu gestionar les vostres dades i inscripcions a les diferents activitats del programa “Entretemps”.